RADIESTEZJA. Kurs Czeladniczy, Kurs Mistrzowski.

    Radiestezja. Kurs Czeladniczy zawodowy przygotowujący do egzaminu w rzemiośle.

Część pierwsza:

 

1. Historia.

2. Pojęcia podstawowe.

3. Wrażliwość radiestezyjna.

4. Pomiar wrażliwości radiestezyjnej – ćwiczenia.

5. Osobowość radiestety. Przygotowanie stanu umysłu.

6. Posługiwanie się sprzętem radiestezyjnym – ćwiczenia.

7. Dobór sprzętu radiestezyjnego.

8. Podstawowe biometry.

9. Konwencja mentalna.

10. Autosugestia.

11. Zmiany wrażliwości radiestezyjnej.

12. Ćwiczenia i testy

 

Część druga:

 

1. Rodzaje promieniowania geopatycznego.

2. Strefy geopatyczne.

3. Wykrywanie stref geopatycznych – ćwiczenia.

4. Wpływ promieniowania geopatycznego na organizmy żywe

     i materię nieożywioną.

5. Poszukiwanie wody. Lokalizacja studni – ujęcia wody.

6. Radiestezyjne wykrywanie przedmiotów – poszukiwania.

7. Radiestezyjne wykrywanie ludzi i zwierząt.

8. Siatka globalna.

9. Wykrywanie siatki globalnej – ćwiczenia.

10. Polaryzacja

11. Bhp w radiestezji.

12. Tarcza obronna.

13. Ćwiczenia

 

Część trzecia:

 

1. Radiestezja terapeutyczna.

2. Promieniowanie kolorów radiestezyjnych.

3. Kolor indywidualny.

4. Badanie kolorów radiestezyjnych.

5. Wibracje organów.

6. Badanie aury człowieka.

7. Znaczenie kolorów w zdrowiu człowieka.

8. Pole magnetyczne i elektromagnetyczne.

9. Jonizacja powietrza.

10. Dobór pożywienia, witamin, ziół, mikroelementów.

11. Diagnoza bezpośrednia i pośrednia.

12. Kształty wahadeł i ich przeznaczenie.

13. Rodzaje wahadeł terapeutycznych.

14. Promieniowanie kształtów. Neoenergia.

14. Złoty podział. Medytacje z mandalą. Tarcza obronna.

15. Ćwiczenia

 

Część czwarta:

 

1. Metody badań radiestezyjnych.

2. Interpretacja badań radiestezyjnych.

3. Przyczyny powstawania błędów.

4. Badanie pomieszczeń i terenu.

5. Dokumentacja radiestezyjna.

6. Odpromienniki i neutralizatory.

7. Zasady i budowanie odpromienników.

8. Zakładanie odpromienników i neutralizatorów.

9. Bhp w radiestezji.

10. Ćwiczenia.

    Radiestezja. Kurs Mistrzowski zawodowy przygotowujący do egzaminu w rzemiośle.

1. Podstawowe pojęcia w teleradiestezji.

2. Radiestezyjne zagrożenia w środowisku człowieka.

3. Przyrządy radiestezyjne do badań teleradiestezyjnych

4. Metody przygotowania i prowadzenie badań teleradiestezyjnych.

5. Warunki wykonywania prac teleradiestezyjnych.

6. Metody eliminacji wpływu stref geopatycznych  na organizmy żywe.

7. Ekspertyzy radiestezyjne wykonywane na planach i mapach.

8. Poszukiwania minerałów, przedmiotów i zaginionych osób przy pomocy map.

9. Zasady działania i budowa odpromienników, neutralizatorów.

10. Zakładanie odpromienników i neutralizatorów.

11. Dokumentacja badań teleradiestezyjnych.

12. Organizm ludzki w radiestezji, wrażliwość ludzka.

13. BHP w radiestezji.

14. Promieniowanie kolorów radiestezyjnych, zastosowania.

15. Radiestezja terapeutyczna, zastosowania, dobór żywności, ziół, witamin.

16. Polaryzacja, wibracje organów, pole magnetyczne i elektromagnetyczne.

17. Promieniowane kształtów, praktyczne zastosowania.

18. Zajęcia praktyczne, ćwiczenia.

mgr Cyprian Toruński   |  Bioterapia  |  Masaże  |   Kursy  |  Szkolenia  |  Warsztaty

design: McSP