AutoPolarity

 

         Pomóż sam sobie czyli "autopolarity"

Polarity jako system wyrównywania energii może służyć do regeneracji sił w pracy radiestety, bioenergoterapeuty.

Energia sama w sobie nie może być pozytywna lub negatywna, jest po prostu energią. Natomiast może być zakłócony jej przepływ, może być jej za dużo lub za mało. Polarity służy do przywracania równowagi energetycznej w naszym organizmie, kierowania jej do naturalnych dróg przepływu, usuwania bloków lub upustów w jej przepływie.

Zaburzenia w przepływie mogą powstać w wyniku napięć fizycznych, emocjonalnych lub też na skutek negatywnych oddziaływań, lub chorób. Wobec powyższych założeń przywrócenie równowagi energetycznej w naszym organizmie może odbywać się za pomocą różnych technik. Jedną z nich jest polarity, której podstaw nie będę omawiać. Znana jest z tego, że stosujemy ją na drugim człowieku. W niniejszym artykule przedstawię ją od mało znanej strony jako autopolarity. Jest to wynik własnych doświadczeń. Możemy ją doskonale stosować na samym sobie, co zamierzam poniżej przedstawić.

Aby skutecznie przywracać równowagę w naszym organizmie, niezbędne jest nauczenie się odczuwania przepływu energii, nazywana ona jest siłą życiową, witalnością, ki, chi, prana. W tym artykule nazywać ja będziemy siłą życiową. Termin ten najlepiej oddaje sens znaczenia energii w organizmie człowieka.

    Przepływu siły życiowej możemy doświadczyć w następujący sposób:

-   pocieramy energicznie dłoń o dłoń

-   dłonie trzymamy wewnętrzną stroną zwrócone do siebie w odległości około 8cm

-   dłonie powoli zbliżamy do siebie aż do delikatnego zetknięcia się ze sobą

-   dłońmi wykonujemy ruchy zbliżania i oddalania się od siebie

-   dłonie zatrzymujemy w takiej odległości, gdy poczujemy najsilniejszy przepływ siły życiowej.

 

Przepływ siły życiowej może objawić się w postaci przyjemnego ciepła promieniującego między dłońmi, może to być uczucie mrowienia, wibracji, bądź też zimna w postaci chłodnego delikatnego wiatru. Możemy też odczuwać między dłońmi jakby niewidoczną sprężystą, poduszkę, gdy zbliżamy dłonie odczuwamy wtedy jak gdyby odpychanie.

Oprócz doświadczenia przepływu siły życiowej dobrze jest znać techniki relaksu. Mogą to być ćwiczenia relaksacyjne Jacobsona, trening autogenny Schultza lub medytacje czy też psychotroniczna autosugestia.

W swojej działalności skazani często jesteśmy na samych siebie, dlatego też podam schemat autotreningu polarity, który może być korygowany wg potrzeb i umiejętności ćwiczącego.

 

Trening, którego skuteczność sprawdziłem na samym sobie, przebiega następująco:

 

1. Siadamy na krześle w pozycji wyprostowanej, stopy spoczywają swobodnie na podłożu rozstawione na szerokość ramion, dłonie oparte swobodnie na udach. Bierzemy kilka pełnych oddechów i przystępujemy do relaksu.

Siedzę wygodnie

Zamykam oczy

Rozluźniam wszystkie mięśnie

Oddycham lekko, równo i spokojnie

Odczuwam spokój

Rozluźniam mięśnie prawej nogi

Prawa noga staje się ciężka

W prawej nodze odczuwam przepływające ciepło

Rozluźniam mięśnie lewej nogi

Lewa noga staje się ciężka

W lewej nodze odczuwam przepływające ciepło

Rozluźniam mięśnie prawej ręki

Prawa ręka staje się ciężka

W prawej ręce odczuwam przepływające ciepło

Rozluźniam mięśnie lewej ręki

Lewa ręka staje się ciężka

W lewej ręce odczuwam przepływające ciepło

Oddycham lekko, równo, swobodnie i głęboko

Rozluźniam mięśnie twarzy, szyi, całej głowy

Głowa staje się ciężka

Głowę ogarnia ciepło

Odprężam barki, plecy, brzuch, biodra

Odprężam cały korpus, całe ciało

Ciało staje się ciężkie

Ciepło ogarnia całe ciało

Ciepło ze splotu słonecznego rozpływa się na całe ciało

Oddycham swobodnie, równomiernie, spokojnie

Całe ciało jest odprężone, ciężkie

W tej pozycji jest mi bardzo dobrze

Odczuwam spokój i wewnętrzną ciszę jestem odprężony

Odczuwam energię, moc, radość wewnętrzną jestem miłością dobrocią.

 

2. Po relaksie przystępujemy do oczyszczenia naszej aury i układów autopolarity. Pocieramy dłoń o dłoń i wykonujemy następujące ćwiczenia: Oczyszczenie aury

 

Ćwiczenie 1

     Unosimy dłonie do góry, zbliżamy do czubka głowy i energicznymi ruchami dłoni sczesujemy w dół nasza aurę.

Dłonie wewnętrzną, stroną skierowane do ciała. Lewą ręką z lewej strony od czubka głowy w dół poprzez skroń, bark, lewą stronę tułowia, nad udami aż do kolana wyrzucając energicznie dłoń do przodu tak jakbyśmy coś strzepywali. To samo jednocześnie robimy prawą ręką z prawej strony.

Obie dłonie znad kolan powracają powoli do góry ruchem okrężnym we-wnętrzną stroną dłoni na zewnątrz, robiąc głęboki wdech. Ćwiczenie to powtarzamy kilkanaście razy.

 

Ćwiczenie 2

    Unosimy ręce do góry, zbliżamy do czubka głowy i energicznymi ruchami w dół sczesujemy aurę wokół głowy. W dół energiczny wydech, do góry podnosimy ręce powoli z wdechem i cykl powtarza się. Ćwiczenie to powtarzamy kilkanaście razy.

 

Ćwiczenie 3

     Podobne jest do pierwszego z tą różnicą, że wykonujemy jedną ręką po przeciwnej stronie. Podnosimy lewą rękę do góry, zbliżamy do czubka głowy i energicznym ruchem w dół (na wydechu) z prawej strony przechodzi obok skroni, barku, prawego boku, nad udem do prawego kolana z wyrzutem. Lewą rękę przesuwamy powoli do góry wewnętrzną strona dłoni na zewnątrz robiąc głęboki wdech. To samo robimy naprzemiennie prawą ręką. Ćwiczenia powtarzamy kilkanaście razy.

 

Układy polarity:

Układ 1

    Delikatnie dotykam dłońmi do skroni, prawa dłoń prawej skroni a lewa dłoń lewej skroni. Gdy poczujemy ciepło w dłoniach wolno odsuwamy je i zatrzymujemy w bezruchu, w odległości najsilniejszego przepływu siły życiowej. Gdy siła życiowa przestaje przepływać przechodzimy do następnego układu.

 

Układ 2

    Od skroni przesuwamy dłonie na barki, prawą dłoń na lewy bark, lewa dłoń na prawy bark. Dłonie przesuwamy w takiej odległości od ciała w jakiej zatrzymaliśmy w układzie pierwszym. Podczas ruchu dłonie krzyżują się na wysokości gardła. Pozostawiamy chwilę dłoń na barkach, następnie delikatnie unosimy dłonie i w tej pozycji pozostawiamy w bezruchu dopóki odczuwamy wyraźną wymianę energii.

 

Układ 3

     Lewa dłoń spoczywa na prawym barku a prawą dłoń przesuwamy w kierunku lewego biodra i kładziemy na nim dłoń. Gdy zaczynamy odczuwać przepływającą siłę życiową, podnosimy dłonie na wysokość, na której odczuwamy najsilniejszy przepływ

i tak pozostawiamy w bezruchu. W momencie ustawania wrażeń przepływu energii prawą dłoń przesuwamy w kierunku

lewym barku a lewa dłoń na prawym biodrze, dalej powtarzamy to samo jak wyżej.

 

Układ 4

    Podobne ćwiczenie do poprzedniego, kładziemy lewą dłoń na

prawym barku a prawą dłoń na lewym kolanie i odwrotnie. Układ ten wykonujemy zachowując te same zasady co w poprzednich układach.

 

Układ 5

     Lewą dłoń kładziemy na czubku głowy a prawą na splocie słonecznym. Gdy poczujemy wibracje w dłoniach, odsuwamy je na odległość najsilniejszego przepływu i pozostawiamy w bezruchu, dopóki czujemy przepływ energii.

Układ 6

    Zbliżamy prawą dłoń do prawej skroni a lewą do lewej skroni. Gdy poczujemy przepływ siły życiowej, dłonie przesuwamy w dół wzdłuż boków ciała do kolan. Prawą dłonią z prawej strony a lewą dłonią z lewej strony. Od kolana odsuwamy dłonie do skroni po łuku szybszym ruchem. Ruchy te powtarzamy od kilku do kilkunastu razy. Kończymy w momencie ustępowania przepływającej fali przez ciało.

 

Układ 7

    Ćwiczenie podobne do poprzedniego. Na przemian raz jedną raz drugą dłonią przesuwamy od skroni do kolan prawą ręką po prawej stronie. Zachowujemy te same zasady jak w poprzednich układach.

 

Układ 8

   Podobny do układu 5 z tym, że jest on rozszerzony o inne środki energetyczne.

Kładziemy prawą dłoń na splocie słonecznym a lewą na wysokości serca pośrodku klatki piersiowej. Odsuwamy delikatnie dłonie od ciała i gdy poczujemy najsilniejszy przepływ energii, pozostawiamy w bezruchu dłonie, dopóki czujemy wyraźny przepływ. Następnie prawa dłoń pozostaje w bezruchu a lewą dłoń przesuwamy do góry i zatrzymujemy na wysokości gardła. Trzymamy tak ułożone ręce aż odczujemy zmniejszający się przepływ energii. Prawa dłoń zatrzymana cały czas nad splotem słonecznym, lewą rękę przesuwamy do góry i zatrzymujemy na wysokości brwi wczuwając się w przepływającą energię. Dalej lewą dłoń przesuwamy do góry w linii prostej nieco ponad czoło i zatrzymujemy tak jak poprzednio. Układ ten jest pracą z energiami czakramów. Ćwiczenie to należy wykonywać z dużym spokojem i wyciszeniem Podczas wykonywania ćwiczeń polarity zachowujemy następujące zasady:

 

-oddychamy głęboko, swobodnie bez wymuszania i nie na siłę.

-ciało jest w relaksie, odprężone i wyciszone

-ćwiczenia wykonujemy powoli bez pośpiechu, wg własnego tempa i rytmu.

 

3. Autotrening polarity kończymy krótkim relaksem wg podanego powyżej schematu. Na zakończenie bierzemy kilka głębokich oddechów stosując autotrening.

 

jestem zdrów, wypoczęty, pełen energii i miłości,

czuję się bardzo dobrze, jestem wyciszony, spokojny itp.

Bierzemy kilka głębokich oddechów i otwieramy oczy.

 

      Na tym kończy się autotrening. Czas trwania może wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od naszego wyjściowego psychofizycznego stanu. Czas trwania, szybkość przebiegu, elementy poszczególnych etapów, reguluje sobie ćwiczący.

Powyższy schemat można modyfikować dodając lub odejmując różne elementy ćwiczeń psychotronicznych bądź refleksoterapii, celem usunięcia blokad i przywrócenia równowagi energetycznej w naszym organizmie.

Korzyści jakie płyną z powyższych ćwiczeń to: regeneracja sił fizycznych i psychicznych, możliwość lepszego wglądu w siebie, uzyskanie pogody ducha, optymizmu, lepsze przystosowanie się do różnych warunków życia, poprawa zdolności koncentracji, poprawa ogólnego stanu zdrowia. Ponadto uczymy się lepiej gospodarować siłą życiową.

Wobec powyższych faktów celowe jest stosowanie autotreningu polarity przed przystąpieniem do wykonywania pracy radiestezyjnej czy zabiegów bioterapeutycznych. Uzyskujemy wtedy lepsze rezultaty, łatwiej pozbyć się auto-sugestii. Wszyscy wiemy, jak ona przeszkadza nam w uzyskaniu obiektywnych wyników, w przeprowadzanych doświadczeniach radiestezyjnych. Praca przebiega sprawniej i efektywniej. Mniej zużywamy energii a tym samym mniej męczymy się i szybciej regenerujemy utracone siły utrzymując w trakcie pracy dobrą kondycję psychofizyczna. Zabiegi bioenergoterapeutyczne przebiegają szybciej

i z większym skutkiem.

 

Opracował

Cyprian Toruński

 

Literatura

1.   Polarity Richard Gordon - Warszawa 1983

2.   Polarity Krystyna Ojrowska - Bydgoszcz 1984

3.   Współczesne metody relaksacji i koncentracji - Andrzej Szyszko Bohusz - Kraków 1984

4.   Relaks i autosugestia - Stanisław Siek - Warszawa 1986

5.   Teoria  i metodyka ćwiczeń  relaksowo  koncentracyjnych  -  Stanisław Grochmal- Warszawa 1986

6.   Digitopunktura część II - Danuta Toriente - Warszawa 1984

7.   Technika Aleksandra - na prawach rękopisu

8.   Renesans akupunktury - Zbigniew Garnuszewski - Warszawa 1988

9.   Akupunktura i inne metody refleksoterapii E. Maczeret, Z. Sumasiuk -Warszawa 1990

10.   Masaż leczniczy - Józef Jankowiak - Warszawa 1974

mgr Cyprian Toruński   |  Bioterapia  |  Masaże  |   Kursy  |  Szkolenia  |  Warsztaty

design: McSP